Mjölken är ett ovärderligt livsmedel
Lantbruket Håkan Nilsson driver ligger i vackra omgivningar i Axtorna. Han flyttade hit med sin familj 1994 då han började med mjölkproduktion. Gården har idag 80 kor och 20 småkalvar. Han arbetar också med skogsnäring i mindre skala samt odling av vall som används till grovfoder. Dessutom producerar gården spannmål.
- Men det är mjölkproduktionen som är min huvudnäring, säger Håkan. Vi har också kviguppfödning som mellanled. Kvigorna är utlagda hos en annan lantbrukare och kalvarna kommer så småningom tillbaka hit.

Marknaden har ändrat sig mycket under årens lopp genom att producenterna blivit allt större.. Många mindre lantbruk har tvingats lägga ned och det blir större och större djurenheter. Kompensationsstödet till lantbruket är viktigt för att kunna driva en gård. Efterfrågan på mjölk är i stort sett detsamma men priset till lantbrukarna pressas hela tiden ned. Håkan säger att det är ett roligt och varierande arbete och han älskar djuren.

Håkan Nilsson

Bransch:
Lantbruk / Livsmedel

Telefon: 0346-235 46
Alternativ: 070-536 08 58

Adress:
Håkan Nilsson
Axtorn 107
31060 Ullared

| 13 SENASTE FÖRETAGEN